Παρεχόμενες Υπηρεσίες του Τεχνικού Γραφείου Κ & Π Engineers στην εταιρεία ΟΥΛΙΑΡΗΣ

Η εταιρεία Ουλιάρης δραστηριοποιείται στο χώρο των καυσίμων από το 1974 στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας με έδρα τη Φλώρινα, και αποτελεί ηγέτιδα εταιρεία στον τομέα των καυσίμων και στην υποστήριξη της λειτουργίας των ορυχείων της περιοχής όπου και προμηθεύει καύσιμα. Κύρια αντικείμενα της εταιρείας είναι η παροχή υγρών καυσίμων και υγραερίου μέσω του ιδιόκτητου Πρατηρίου Παροχής Καυσίμων και Ενέργειας, η προμήθεια και η εμπορία πετρελαίου θέρμανσης, φιαλών υγραερίου , βιοκαυσίμων (Pellet, βιοαιθανόλη, Briquettes κ.τ.λ.).

 

Η υποστήριξη στην εταιρεία Ουλιάρης ξεκίνησε το 2012 με την προσθήκη εγκαταστάσεων παροχής υγραερίου κίνησης (autogas) σε τροχοφόρα οχήματα και την μετατροπή του πρατηρίου υγρών καυσίμων σε μικτό πρατήριο υγραερίου και υγρών καυσίμων. Κατά το στάδιο το τεχνικό γραφείο K & Π Engineers έφερε εις πέρας εξ΄ ολόκληρου την διαδικασία για την χορήγηση της άδειας τροποποίησης και της άδεια λειτουργίας από την αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών, εκπονώντας όλες τις απαιτούμενες μελέτες και σχέδια, αναλαμβάνοντας παράλληλα την εκπόνηση μελετών και την διεκπεραίωση όλων των προεγκρίσεων στο σύνολο των συναρμόδιων υπηρεσίων (πολεοδομία, πυροσβεστική υπηρεσία, Διεύθυνση Περιβάλλοντος κτλ.). Στο πρατήριο Παροχής Καυσίμων και Ενέργειας η υποστήριξη συνεχίζεται έως και σήμερα με την επέκταση των εγκαταστάσεων του πρατηρίου, την εγκατάσταση ολοκληρωμένου συστήματος εισροών εκροών σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας (ογκομέτρηση δεξαμενών κλπ) και την αδειοδότηση τους.

 

Επίσης για την υφιστάμενη αποθήκη πετρελαίου θέρμανσης το τεχνικό γραφείο Κ & Π Engineers ανέλαβε για την εταιρεία τον εκσυγχρονισμό της εγκατάστασης και την διαδικασία για την λήψη των απαιτούμενων εγκρίσεων (πιστοποιητικό πυροπροστασίας κλπ) και την χορήγηση της νέας άδειας λειτουργίας από την Δ/νση Ανάπτυξης λόγω της εγκατάστασης ολοκληρωμένου συστήματος εισροών εκροών.

Συντασσόμενοι απόλυτα με την επαγγελματική στρατηγική της εταιρείας Ουλιάρης, το 2015 αναλαμβάνουμε για λογαριασμό της εταιρείας την δημιουργία υπαίθριας μονάδας αποθήκευσης φιαλών υγραερίου, με στόχο την διάθεση τόσο σε καταστήματα όσο και απ' ευθείας σε τελικούς καταναλωτές, αυξάνοντας την γκάμα των προσφερόμενων προϊόντων της εταιρείας. Κατά την διάρκεια του έργου και χάρη στις δυνατότητες μας, ασχοληθήκαμε με την εκπόνηση μελέτης ενεργητικής πυροπροστασίας, την χορήγηση πιστοποιητικού πυροπροστασίας καθώς επίσης και με την συνολική διαδικασία για την χορήγηση άδειας εγκατάστασης και άδειας λειτουργίας από την αρμόδια Δ/νση Ανάπτυξης.

Τέλος παρέχουμε τις υπηρεσίες μας ως υπεύθυνοι Τεχνικοί Ασφαλείας στο σύνολο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης, ολοκληρώνοντας με αυτόν τον τρόπο την συνολική, υπεύθυνη και συνεπή υποστήριξη προς την εταιρεία.

 Αξίζει να σημειωθεί πως μέσω των συνεργατών μας, παρήχθη στην εταιρεία Ουλιάρης η απαραίτητη υποστήριξη για την συμμετοχή της στην "Δράση: Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων" για την επιδότηση της τοποθέτησης του ολοκληρωμένου συστήματος εισροών εκροών τόσο στο Πρατήριο Παροχής Καυσίμων και Ενέργειας όσο και στην Αποθήκη Πετρελαίου Θέρμανσης.google-map