ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Η ποιότητα των τεχνικών έργων, προϊόντων και υπηρεσιών καθίσταται στην εποχή μας απαραίτηττη για κάθε τομέα δραστηριοποίησης. Σε συνεργασία με διαπιστευμένους και αναγνωρισμένους φορείς είμαστε σε θέση να αναλάβουμε την πιστοποίηση:

  • Η/Μ Εγκαταστάσεων
  • Προϊόντων (Σήμανση CE)
  • Ανυψωτικών Μηχανημάτων
  • Συστημάτων Διασφάλισης Πιότητας (ISO, OHSAS, HACCP)
  • Φωτοβολοταϊκών Συστημάτων

Όλοι οι έλεγχοι διενεργούνται από επιθεωρητές - μηχανικούς συνεργάτες μας και τα πιστοποιητικά εκδίδονται από το συνεργαζόμενο φορέα. Έτσι είμαστε σε θέση να προσφέρουμε στις πλεόν ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς υψηλού επιπέδου υπηρεσίες.

Παράλληλα είμαστε σε θέση να αναλάβουμε ολοκληρωμένα:

  • Ανάπτυξη και υποστήριξη Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας (SIO9001. ISO14001, OHSAS18001, HACCP, ISO22000)
  • Εκπόνηση Τεχνικού Φακέλου - Πιστοποίησης CE
  • Έκδοση Αδειών Μηχανημάτων Έργων
  • Πιστοποιήσεις και έλεγχοι Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων - ΥΔΕ (Σχέδια ΔΕΗ)


google-map