Εκπόνηση Μελετών

 

ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ


Στα πλαίσια αυτά αναλαμβάνουμε την εκπόνηση και έγκριση από τις αρμόδιες Υπηρεσίες μελετών πυροπροστασίας:

 • Βιομηχανιών

 • Βιοτεχνιών

 • Αιθουσών συγκεντρώσεως κοινού και υγειονομικού ενδιαφέροντος (Εστιατόρια, ψητοπωλεία, καφετέριες, σνακ μπαρ, πιτσαρίες κ.λπ.)

 • Σταθμών αυτοκινήτων

 • Εμπορικών καταστημάτων & Ψυχαγωγικών Κέντρων

 • Εμπορικών Αποθηκών (logistics centers)

 • Ξενοδοχείων

 • Θεάτρων - Κινηματογράφων

 • Εκπαιδευτηρίων

 • Κτιρίων Γραφείων & Κτιρίων κατοικιών

 • Πρατηρίων υγρών & αερίων καυσίμων

 • Συνεργεία αυτοκινήτων

 • Πλυντήρια - Λιπαντήρια

Επιπροσθέτως αναλαμβάνουμε την επίβλεψη όλων των κατασκευών που προβλέπει η κάθε μελέτη  για τη διασφάλιση της σωστής εφαρμογής και λειτουργίας των συστημάτων πυροπροστασίας, όπως επίσης και της ορθής εφαρμογής της μελέτης πυροπροστασίας σε όλα τα επίπεδα. Στη συνέχεια αναλαμβάνουμε και τη διεκπεραίωση για τη χορήγηση του Πιστοποιητικού Πυροπροστασίας από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία.

 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ & ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ


Στα πλαίσια αυτά αναλαμβάνουμε την :

 • Ενεργειακή επιθεώρηση κτιρίων και βιομηχανικών εγκαταστάσεων, παρεμβάσεις εξοικονόμησεις ενέργειας, έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών

 • Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας όπως φωτοβολταϊκά πάρκα, εφαρμογές γεωθερμίας και θερμικών ηλιακών

 • Προσωμοιώσεις ενεργειακής συμπεριφοράς κτιρίων

 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ

 

Στα πλαίσια αυτά αναλαμβάνουμε την εκπόνησητων κάτωθι μελετών:

 

 •  Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) Α' και Β' τύπου

 •  Ανανεώσεις έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων

 •  Προμελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τη χορήγηση Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης για νέα έργα και δραστηριότητες κάθε κλίμακας.

 •  Μελετών Επεξεργασίας και Διάθεσης Υγρών Αποβλήτων για τη χορήγηση Άδειας Διάθεσης Λυμάτων και Αποβλήτων.

 •  Μελετών Οργάνωσης και Λειτουργίας για τη χορήγηση Άδειας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (συλλογής, μεταφοράς, προσωρινής αποθήκευσης, μεταφόρτωσης, αξιοποίησης και διάθεσης).

 •  Μελετών για τη χορήγηση Αδειών Χρήσης Νερού για γεωτρήσεις.

 •  Μελετών για τη χορήγηση Αδειών Εκπομπών Αερίων του Θερμοκηπίου.

 •  Έρευνας βέλτιστης χωροθέτησης του έργου.

Επιπρόσθετα, με τον εξοπλισμό που διαθέτουμε είμαστε σε θέση να αναλάβουμε και μετρήσεις φυσικοχημικών ποιοτικών παραμέτρων αερίων και υγρών αποβλήτων.

 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

 

Στα πλαίσια αυτά αναλαμβάνουμε:

 •   Κυκλοφοριακές μελέτες πόλεων και τουριστικών περιοχών

 •   Σχεδιασμός και κατασκευή κυκλοφοριακών συνδέσεων, κόμβων εισόδων εξόδων και σήμανσης

 •  Μελέτες οδικής ασφάλειας 

 •  Μελέτες οδικών και αστικών αναπλάσεωνgoogle-map