ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η υπ' αριθμ. οικ.16228/2017 Υ.Α. του Υπουργείου εσωτερικών - οικονομίας και ανάπτυξης – υγείας - πολιτισμού και αθλητισμού περιβάλλοντος και ενέργειας, σχετικά με την απλοποίηση της διαδικασίας ίδρυσης των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, καθώς και στα θέατρα και στους κινηματογράφους.

Ψηφίστηκε επί της αρχής και επί των άρθρων το σχέδιο νόμου «Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας 2014/94/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2014 για την ανάπτυξη Υποδομών Εναλλακτικών καυσίμων, απλοποίηση διαδικασίας, αδειοδότησης και άλλες διατάξεις πρατηρίων παροχής καυσίμων και ενέργειας, και λοιπές διατάξεις», η δημοσίευση του οποίου αναμένεται σύντομα στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Με εγκύκλιο της η Διεύθυνση Τεχνολογίας Οχημάτων και Εγκαταστάσεων δίνει διευκρινήσεις περί ενημέρωσης φακέλου που περιλαμβάνει αλλαγές που επιβλήθηκαν από νομοθεσία του συστήματος εισροών-εκροών, καθώς και διευκρινήσεις για την διαδικασία αλλαγής προϊόντοςπρατηρίου υγρών καυσίμων.

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η υπ' αριθμ. οικ.4905/463/2016 Υ.Α. τουΥπουργούν Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά με την απολοποίηση τηςδιαδικασίας της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας για τις εγκαταστάσεις των πραηριών υγρών και αερίων καυσίμων.

Παράταση προθεσμίας υπαγωγής στο Ν. 4178/2013«Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης − Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚΑ΄/174) και τροποποίηση της αριθμ. 2254/30−9−2013 απόφασης Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Διαδι−κασία ηλεκτρονικής υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών για την υπαγωγή στο άρθρο 24 του Νόμου 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης − Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 174/Α΄), (ΦΕΚ Β΄/2184), όπως ισχύει.

Παρατείνεται μέχρι και τις 8 Οκτωβρίου 2016 αντί για 2 Οκτωβρίου, όπως είχε αποφασιστεί αρχικά, η προθεσμία ρύθμισης για τα αυθαίρετα. Όπως είχε γίνει ήδη γνωστό, η παράταση δεν θα συνοδεύεται από άλλες αλλαγές στη νομοθεσία για τα αυθαίρετα.

Αφορά τα καταστήματα που λειτουργούν σε ισόγεια πολυκατοικιών και χρησιμοποιούν το υπόγειο ως χώρο του καταστήματος.

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Κ.Υ.Α. των Υπουργών Εσωτρικών και Διοικητικής Ανσυγκρότησης, Οικονομικών και Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά με την απολοποίηση των διαδικασιών της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας για τις εγκαταστάσεις των πραηριών υγρών καυσίμων, υγραερίου και πεπιεσμένου φυσικού αερίου.

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Κ.Υ.Α. με την οποία παρατείνεται για 5 μήνες η ισχύς των ογκομετρικών πινάκων των πρατηρίων υγρών καυσίμων που έχουν εγκαταστήσει το σλύστημα εισροών εκροών.

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Υ.Α. στην οποία καθορίζονται οι τεχνικές προδιαγραφές του ειδικού εξοπλισμού με τον οποίο καθίσταται δυνατή η χρησιμοποίηση πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG) για τηνμετατροπή αυτοκινήτων οχημάτων, σε αυτοκίνηταοχήματα διπλού καυσίμου καθώς επίσης και οι όροι και οι προϋπο−θέσεις ελέγχου και ασφαλούς κυκλοφορίας αυτών

Δημοσιεύτηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως οι Κ.Υ.Α. στις οποίες ορίζονται οι διαδικασίες και οι προδιαγραφές εγκατάστασης συστήματος εισροών εκροών σε πλωτά μέσα μεταφοράς πετρελαιοειδών,  ελεύθερες εγκαταστάσεις εταιρειών εμπορίας πετρελαιοειδών, πρατηρίων υγρών καυσίμων ιδιωτικής χρήσης κ.ά.

Το ΣτΕ έχει κρίνει ότι δεν επιτρέπεται η ίδρυση καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος με τραπεζοκαθίσματα

Συγκροτείται Υποομάδα Εργασίας για την απλούστευση της αδειοδότησης των δραστηριοτήτων του τομέα Μεταποίησης Τροφίμων και Ποτών.Βρίσκεστε εδώ: ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
google-map