Διευκρινήσεις περί ενημέρωσης φακέλου που περιλαμβάνει αλλαγές που επιβλήθηκαν από νομοθεσία του συστήματος εισροών-εκροών, καθώς και διευκρινήσεις για την διαδικασία αλλαγής προϊόντος πρατηρίου υγρών καυσίμων.

Σημαντικές διευκρινήσεις δίνονται σχετικά με τις περιπτώσεις στις οποίες απαιτείται έκδοση νέας άδειας λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων λόγω μεταβολής των στοιχείων του συστήματος εισροών εκροών.

Συγκεκριμένα δεν απαιτείται η έκδοση νέας άδεια λειτουργίας στις εξής περιπτώσεις:

  • Στην περίπτωση υποβολής νέου ογκομετρικού πίνακα σε ισχύ (που έχει προκύψει από διαπιστευμένη ογκομέτρηση), σε αντικατάσταση του παλαιού όταν αυτός λήξει.
  • Στην περίπτωση αίτησης αλλαγής καυσίμου που αποθηκεύεται σε δεξαμενή πρατηρίου υγρών καυσίμων από βενζίνη αμόλυβδη οποιασδήποτε εμπορικής ονομασίας,σε βενζίνη αμόλυβδη οποιασδήποτε άλλης εμπορικής ονομασίας, διότι στην ισχύουσα νομοθεσία, δεν υπάρχει διαχωρισμός μεταξύ τωνδιαφόρων εμπορικών ονομασιών των βενζινών αμόλυβδης τεχνολογίας. Το ίδιο ισχύει και για την περίπτωση αλλαγής των διαφόρων εμπορικών ονομασιών του πετρελαίου που αποθηκεύεται στις δεξαμενές του.google-map